Op de locatie De Vesting bieden we hulp aan volwassenen, jongvolwassenen en ouderen met psychische problemen en naastbetrokkenen. Deze locatie biedt ambulante behandeling. Ambulante behandeling betekent dat je regelmatig gesprekken hebt met jouw behandelaar, thuis of bij Dimence. De behandelaar is meestal een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige. Je leeft en slaapt thuis.

Parkeren

In de omgeving kunt u vrij parkeren