Op deze locatie bieden we hulp aan volwassenen, jongvolwassenen en ouderen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen. Deze locatie biedt ambulante behandeling en deeltijdbehandeling. Ambulante behandeling betekent dat u regelmatig gesprekken heeft met uw behandelaar, thuis of bij Dimence. De behandelaar is meestal een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige. U leeft en slaapt thuis. Deeltijdbehandeling bestaat uit een aantal dagdelen per week. De behandeling kan individueel plaatsvinden of in een groep. 

Parkeren

In de omgeving van deze locatie kunt u beperkt vrij parkeren. We vragen u aan te bellen bij de slagboom zodat de receptie deze voor u kan openen.