Op deze locatie bevindt zich de afdeling Ouderenpsychiatrie. De behandeling van ouderen met psychische problemen vereist specialistische kennis. Ouder worden gaat vaak gepaard met lichamelijke en sociale veranderingen. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op je psychische gezondheid. Over en weer kunnen psychische problemen bijvoorbeeld invloed hebben op je medicijngebruik voor een lichamelijke aandoening. Balans houden of herstellen is ons doel. Je behandelaar is meestal een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige. Met enige regelmaat heb je gesprekken met je behandelaar bij Dimence. Je leeft en slaapt thuis. 

Deze locatie biedt ook plek aan ons Centrum voor Neuropsychiatrie. Het centrum biedt diagnostiek en behandeling aan volwassenen met neuropsychiatrische problemen, zoals niet-aangeboren hersenletsel, MS en Parkinson. Daarnaast bieden we consultatie aan professionals.

Je vindt hier ook onze Medisch Somatische Dienst (MSD); binnen deze dienst zijn diverse disciplines betrokken bij de lichamelijke zorg van opgenomen patiënten, namelijk een huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtiste.

Parkeren

In de omgeving van deze locatie kun je vrij parkeren.