Op deze locatie vindt u :

  • Acute opname Ouderen: een kliniek voor crisisopnames, observatie, diagnostiek en behandeling. Deze gesloten afdeling levert 24-uurs zorg. 
  • Afdeling Korsakov: deze afdeling heeft 14 bedden en biedt observatie, diagnostiek en behandeling (in drie tot vier maanden) aan patiënten die aangemeld worden via het Korsakov netwerk Overijssel.
  • Herstelgerichte GGZ met drie verschillende afdelingen, welke nauw met elkaar samenwerken. De betrokken afdelingen zijn High Care, Medium Care en de Zorgappartementen ( naast gelegen Hagenvoordestraat). Elke afdeling heeft specifieke kenmerken, maar in het algemeen kan worden gezegd dat elke afdeling intensieve behandeling biedt bij complexe psychiatrische problemen. Ons hulpaanbod bestaat doorgaans uit medicamenteuze, therapeutische en herstelgerichte behandeling die structuur biedt en waar ruimte is voor de individuele patiënt met zijn of haar eigen wensen, mogelijkheden en krachten.

Parkeren

In de omgeving van deze locatie kunt u vrij parkeren.