Op deze locatie bieden we hulp aan volwassenen, jongeren (alleen verslavingspsychiatrie) en ouderen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen. De behandeling op deze locatie is ambulant, klinisch of poliklinisch. Bij een ambulante behandeling heb je regelmatig gesprekken met je behandelaar, thuis of bij Dimence. Je leeft en slaapt thuis. Ook bieden we deeltijdbehandelingen. Een deeltijdbehandeling beslaat een aantal dagdelen per week. Bij klinische zorg word je tijdelijk opgenomen in de kliniek. Bijvoorbeeld voor een detox-periode.

De soorten behandelingen op deze locatie:

  • een klinische voorziening
  • een afdeling met acht bedden in een open setting waar observatie, diagnostiek en vervolgbehandeling plaatsvindt
  • de polikliniek waar diagnostiek, consultatie, deeltijdbehandeling, individuele- en groepsgerichte poliklinische  vervolgbehandeling, intensieve psychiatrische thuiszorg (FACT), inloopmogelijkheden, medicatiepoli, Bed Op Recept (BOR) en Telefoon Op Recept (TOR) aangeboden worden.

Parkeren

Op het terrein van deze locatie kun je vrij parkeren.