Op de locatie Hof van Pepijn bieden we hulp aan ouderen met psychische problemen en aan naastbetrokkenen. Deze locatie biedt ambulante behandeling. Ambulante behandeling betekent dat u regelmatig gesprekken heeft met u behandelaar, thuis of bij Dimence. Uw behandelaar is meestal een psychiater, een psycholoog of een verpleegkundige. Bij een ambulante behandeling leeft en slaapt u thuis.

Jeugd ggz

Onze zusterstichting Jeugd ggz zit ook in deze locatie gevestigd. Je kunt hen telefonisch bereiken op telefoonnummer 0523 - 236 000.