Maatschappelijk werk bij de Dimence Groep

Bij de Dimence Groep wordt professionele zorg geleverd door verschillende stichtingen. In de functie van maatschappelijk werkende bied je begeleiding aan psychiatrische patiënten en hun naasten, veelal gebeurt dat zowel klinisch als ambulant. Je geeft daarnaast begeleiding bij psychosociale en psychiatrische problematiek en biedt hulp op verschillende leefgebieden zoals wonen, financiën en andere administratieve regelzaken.

Verscheidene stichtingen van de Dimence Groep zoeken regelmatig maatschappelijk werkers.

Vacatures