Op deze locatie bieden wij hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen met psychische problemen. Ook naasten betrekken wij bij onze hulpverlening. Deze locatie biedt ambulante behandeling en deeltijdbehandeling. Ambulante behandeling betekent dat u regelmatig gesprekken heeft met uw behandelaar, thuis of bij Dimence. U leeft en slaapt thuis. Deeltijdbehandeling bestaat uit een aantal dagdelen per week. De behandeling kan individueel plaatsvinden of in een groep. 

Parkeren

In de omgeving van deze locatie kunt u betaald parkeren.