Gz-psycholoog

Als GZ psycholoog bij Dimence Groep houd je je vooral bezig met individuele diagnostiek, behandeling en het regiebehandelaarschap. Je werkt op de locatie maar zo nodig ga je ook op huisbezoek. Als regiebehandelaar voer je regie over behandeltrajecten van cliënten; je stelt in samenwerking met de zorgcoördinatoren het individuele behandelbeleid vast en evalueert dit regelmatig. In de uitvoering van je werk ondersteun, coach en motiveer je collega’s binnen je team. Als GZ psycholoog draag je continue bij aan de ontwikkelingen en de kwaliteit van zorg. Zo ben je betrokken bij de opleiding als werkbegeleider of supervisor.

Klinisch psycholoog

Als klinisch psycholoog behandel je eigen cliënten binnen een multidisciplinair karakter volgens de recent ingevoerde zorgpaden. Daarnaast regisseer en coördineer je de behandeling van de cliënten vanuit de functie van hoofdbehandelaar. Je geeft werkbegeleiding en/of supervisie aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Tenslotte draag je actief bij aan nieuwe ontwikkelingen en het vormgeven van een innovatief behandelaanbod en kan je daarin een voortrekkersrol vervullen.

Psychotherapeut

Als psychotherapeut bij Dimence Groep houd je je bezig met taken als het verrichten van intakes/psychodiagnostiek, indicatiestelling en het maken van rapportages. Verder verricht je verschillende vormen van psychotherapie en lever je een bijdrage aan behandelplannen op multidisciplinair teamniveau. Als psychotherapeut ben je als werkbegeleider of supervisor betrokken bij de opleiding.

Basispsycholoog

Als basispsycholoog bij Dimence Groep richt je je veelal op het begeleiden en behandelen van klanten met psychische klachten. Samen met de klant breng je de problematiek in kaart en bepaal je samen de focus van de behandeling. Internethulpverlening is vaak een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden die je uitvoert als basispsycholoog, evenals het uitvoeren van onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld ontwikkelingsstoornissen. Je stimuleert, innoveert en wordt aangemoedigd om kennis te delen met collega's.

Vacatures