Kinder- en Jeugdpsychiater, Jeugd ggz Arnhem

Wil jij als psychiater het verhaal van je cliënt begrijpen en samen onderzoeken wat passend is? Samen met het kind/de jongere en het gezin, maar ook samen met collega’s en met samenwerkingspartners? Zie je daarbij de therapeutische relatie als een essentieel bestanddeel van een behandeling? Dan komen wij graag met jou in contact!

Wij zijn op zoek naar een therapeutisch denkende en werkende (kinder- en jeugd) psychiater met durf en ondernemingsgeest die ons team in Arnhem wil komen versterken.

Over Jeugd ggz
Bij Jeugd ggz Dimence Groep bieden we ambulante gespecialiseerde ggz voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, en voor zwangere ouders. Onze zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling van baby’s, peuters, kleuters, kinderen, pubers en adolescenten, samen met en in de context van hun gezinnen. Onze zorg is er ook voor zwangere ouders. Dit doen we als er sprake is van psychische problemen en/of ontregeling die het functioneren belemmeren. We werken in de volle breedte van complexe gespecialiseerde GGZ en met vier specifieke aandachtsgebieden: Complex Trauma, IECMH (Infant and Early Childhood Mental Health), Transitiepsychiatrie en Contextueel Behandelen. Onze teams werken in Gelderland en in Overijssel.

Samen met het kind/de jongere en zijn systeem onderzoeken we hoe de problemen en de ontregeling zijn te verklaren en wat wenselijk en mogelijk is. We kijken daarbij breed en verder dan de eventuele stoornis, om te komen tot een gepersonaliseerd profiel van sterke en kwetsbare kanten met bijbehoren behandelplan. Daarbij . Dit doen wij in gezamenlijkheid met de betrokken cliënten, in onze teams en ’ in multidisciplinair overleg om de aanwezige kennis en expertise effectief in te zetten, en door samen te werken met partners en opdrachtgevers in het zorgveld.

Het is onze missie om positieve gezondheid en welzijn in brede zin te bevorderen. Hierbij richten we ons ook op de veerkracht en mogelijkheden van mensen. Wij denken dat gezondheid met het hele leven te maken heeft. Dat gaat over zowel mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, als over meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Om gezond te zijn en te blijven is veerkracht nodig en balans tussen de verschillende levensdomeinen. Balans vinden doe je dichtbij, in samenhang en vanuit eigen mogelijkheden en regie.

Team Arnhem
Team Arnhem is een enthousiast en ambitieus zelfverantwoordelijk team, die ruimte biedt voor eigen inbreng en ontwikkeling. Wij zien binnen ons team kinderen en jongeren vanaf baby leeftijd tot 18 jaar en hebben een specifieke specialisatie in diagnostiek en behandeling van de contextuele aspecten en relaties binnen gezinnen. Wij werken ontwikkelingsgericht met oog voor de fase waarin het kind zich bevindt, de verwachtingen en ontwikkelingstaken die daarbij horen voor kind en voor  ouders en de betekenis hiervan voor de dynamiek binnen het gezin. Ons motto is hoe vroeger, hoe effectiever en we hebben daarom, naast de adolescentiefase (12-18 jaar) waarin deze ontwikkelingstaken en thema’s spelen ook extra aandacht voor de IECMH (-0 tot 6 jaar).

Wat ga je doen?

 • Je krijgt te maken met een gevarieerd takenpakket. Dit betreft o.a. intakes, diagnostiek en behandeling. Je werkt samen met andere disciplines om de beste zorg te leveren en stemt regelmatig af in een MDO. We werken nadrukkelijk in multidisciplinair verband om onze expertise breed in te kunnen zetten.
 • Veel gebruikte behandelmethoden zijn CGT, psychotherapie, traumabehandeling o.a. EMDR en systeemgerichte behandeling.
 • Je bent regiebehandelaar voor aantal eigen cliënten, waarbij de behandeling (deels) door collega’s kan worden uitgevoerd.
 • Je geeft werkbegeleiding of supervisie aan collega’s in opleiding.
 • Er is veel netwerksamenwerking met de gemeente/team toegang en andere jeugdhulp-aanbieders waarin je samen een weg zoekt en afstemt wat de beste zorg is, zodat jouw cliënt en het gezin zo goed mogelijk kan functioneren in het dagelijks leven.
 • Je krijgt de ruimte om samen met je collega’s diagnostiek en behandeling up-to-date te houden en te innoveren, waarbij er ruimte zal zijn voor jouw expertise en affiniteiten.
 • Als team vervullen wij een spoeddienstfunctie voor de regio binnen kantoortijden. Hiervoor hebben wij een goed draaiende spoeddienstfunctie waarin wij direct samenwerken met collega instanties.
 • Je neemt deel aan intervisie bijeenkomsten met collega's die zowel intern als extern plaats vinden en afhankelijk van je werkzaamheden en affiniteit. 
 • We werken (deels) zelfverantwoordelijk, waardoor je teamtaken op je neemt, waarbij je jouw organisatorische kwaliteiten kan benutten.

''Ik ben voor onze enthousiaste en op ontwikkeling gerichte divisie, op zoek naar therapeutisch denkende en werkende kinderpsychiaters met durf en ondernemingsgeest, die blij worden van samen puzzelen én ontwikkelen.
Ook psychiaters die niet direct een kinderpsychiatrische achtergrond hebben maar zich wel aangetrokken voelen tot dit profiel kunnen reageren.
Heb je interesse om in deze leuke divisie te komen werken, bel me gerust via 0570-604160 dan kunnen we een afspraak maken en samen verder puzzelen over wat een leuk taken pakket voor jou binnen Jeugd ggz kan zijn.'' - Marie-José van Mook, Directeur Zorg Jeugd ggz.

Wij hebben veel te bieden!

 • We bieden je een mooie functie in een dynamisch team, dat grote waarde hecht aan een veilige werksfeer en waar jouw inbreng belangrijk is.
 • Het betreft een werkplek in Arnhem waarbij jouw uren in overleg worden bepaald. Het gaat om een vast dienstverband.
 • De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens cao-ggz. Naast een prima salaris hebben we onze eigen aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan.
 • Opleiding en ontwikkeling van medewerkers behoort tot een integraal onderdeel van onze werkwijze.
 • We besteden aandacht aan een goed evenwicht tussen werk & privé. We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching.

Ben jij onze nieuwe collega?  
Wij zoeken een enthousiaste en BIG-geregistreerde psychiater gericht op Kinderen en Jeugdigen die:

 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft.
 • Vakkennis op peil houdt en die ontwikkelingen in het vakgebied bijhoudt.
 • Ervaring heeft in diagnostiek en behandeling
 • Contextueel kan denken en handelen. 
 • Graag samenwerkt en collega's stimuleert en motiveert. 
 • Het leuk vindt om mee te denken over nieuwe behandelingen/behandelvormen. 
 • Open staat voor de ontwikkelingen binnen de ggz in het algemeen en onze organisatie in het bijzonder.
 • Bereid is om diensten te draaien binnen de Dimence Groep. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met je reisbereidheid.

Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met Joost Fransman Manager a.i. Jeugd Gelderland, te bereiken op 0622730006 of Marie-José van Mook, directeur Zorg, klinisch psycholoog/psychotherapeut/IECMH-specialist, te bereiken via het secretariaat op 0570-604160.

Enthousiast? We gaan graag met je in gesprek!