Psychiater worden? Dat kan... Bij de Dimence Groep!
De opleiding tot psychiater bij de Dimence Groep kenmerkt zich door meer dan gemiddelde aandacht voor de filosofische, ethische en maatschappelijke aspecten van de psychiatrie. Dimence Groep behoort tot de koplopers als het gaat om de invoering van “het nieuwe, competentiegerichte opleiden”. Dimence Groep heeft een uitstekende reputatie als opleidingsinstituut. De instelling heeft opleiden hoog in het vaandel, zoals ook blijkt uit de grootte en kwaliteit van de specialistische opleidingen tot GZ psycholoog, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist. Het opleidingsklimaat is gunstig.

Wat ga je doen?
Je bent werkzaam op diverse afdelingen van de Dimence Groep. Door de omvang en spreiding van onze stichtingen en vestigingen kunnen we je scholen op alle relevante terreinen van de psychiatrie. Daarnaast kennen we een aantal specialismen: bipolaire stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, infant mental health, psychotherapie, intensieve thuisbegeleiding, verslavingspsychiatrie en forensische psychiatrie.

Jouw profiel?
GGZ-ervaring is een pré, maar óók reacties van kandidaten die recent zijn afgestudeerd als arts, dan wel binnenkort de opleiding arts gaan afronden zijn welkom.

Jessica Verhagen en Christiaan Dees over de opleiding tot psychiater binnen de Dimence Groep.

Wij hebben veel te bieden!
Tijdens de opleiding word je begeleid en gecoacht door een supervisor en een mentor. Dit zijn ervaren psychiaters die verbonden zijn aan onze instelling. Ook zijn er goede mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek of het volgen van een stage beleidspsychiatrie. Onderwijs is er gedurende een vaste dag in de week (8 uur), ook later in de opleiding. Dit is meer dan gebruikelijk in andere instellingen. Er is een intensieve samenwerking met instellingen in ons noordelijke opleidingsconsortium, waardoor een gevarieerd onderwijsaanbod geboden kan worden dat goed past in het landelijk cursusaanbod. Zo besteden wij samen veel aandacht aan psychotherapie.  Gezamenlijk hebben we een extra psychotherapie onderwijsaanbod ontwikkeld naast het gebruikelijke vanuit de NVvP aangeboden tutor gestuurde onderwijs.

Psychiaters in opleiding worden beloond conform de CAO GGZ. Een parttime dienstverband van 32 uur is bespreekbaar. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
Gedurende het hele jaar kun je je belangstelling voor een opleidingsplaats kenbaar maken. Mogelijkheden om met de opleiding te starten zijn op 1 april en 1 oktober van elk jaar. Voor meer informatie, kun je contact opnemen met prof. dr. Gerrit Glas (Opleider) op telefoonnummer 038-4565848.