Optimale ondersteuning voor psychiaters, om je tijd maximaal te besteden aan onze patiënten!

Ben je als psychiater op zoek naar een team met een gedreven en enthousiaste instelling?
Gaat jou interesse ook uit naar online (skype) behandelen? Dan gaan wij graag met je in gesprek!.

Het zorgaanbod richt zich op patiënten met angst- en depressieve stoornissen alsmede cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Binnen het team vinden (psycho)diagnostische onderzoeken plaats als ook individuele en groepsbehandelingen, waaronder cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, EMDR, acceptance and commitment therapie, schematherapie en farmacotherapie. Deze behandelingen worden aangeboden binnen een multidisciplinair team waaronder een psychiater, (klinisch en GZ) psychologen, spv’en, systeemtherapeut, vaktherapeut en diverse opleidelingen.

Het team kenmerkt zich door een enthousiaste en gedreven instelling. Er wordt gewerkt volgens de meest recente richtlijnen en daarnaast is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en ambities. Binnen het team wordt ook wetenschappelijk onderzoek verricht.

Wat ga je doen?
Als psychiater zorg je voor een duidelijk zichtbare en actief sturende bijdrage aan het behandelproces. Samen met collega´s geef je vorm aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het behandelaanbod binnen de ingevoerde zorgpaden. Daarnaast behandel je individuele patiënten; psychiatrische diagnostiek, indicatiestelling en farmacotherapie. Voor een deel van de patiënten vervul je de rol van hoofdbehandelaar. Je geeft supervisie aan de artsen in opleiding tot psychiater en participeert als achterwacht in de dienstenstructuur buiten kantoortijden voor de kliniek en crisisdienst.

We doen het samen!
Ook binnen en buiten het team is samenwerking belangrijk. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team met psychiaters, (klinisch en GZ) psychologen, spv’en, systeemtherapeut, vaktherapeuten en diverse opleidelingen. Het team kenmerkt zich door een enthousiaste en gedreven instelling. Er wordt gewerkt volgens de meest recente richtlijnen en daarnaast is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en ambities

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste en BIG-geregistreerde psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder:

  • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit
  • Werk je resultaatgericht
  • Werk je graag samen en kun je goed netwerken
  • Beschik je over een duidelijke visie op de zorg
  • Heb je een verbindende, open wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat

Wij hebben veel te bieden!
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen.

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven. Onze psychiaters worden optimaal ondersteund door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten. 

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ maar we bieden ook eigen aanvullende regelingen. Vanuit de organisatie wordt je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Bureau Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Wie zijn wij?
Dimence is een dynamische aanbieder van specialistische ggz in Overijssel. Wij werken volgens de laatste professionele standaarden en zijn daar trots op! Om onze innovatiekracht te vergroten en om nog beter doelgroepgericht te kunnen werken, is Dimence voortdurend in ontwikkeling.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met Maarten van Dijk, teamleider zorg, 038 – 4692300 of Nathalie Tuinman, teamleider bedrijfsvoering, 06-51516264.

Enthousiast? Graag gaan we met je in gesprek!