Psychiater FACT Deventer

Ben jij die deskundige en enthousiasmerende psychiater met speciale affiniteit voor de herstelgerichte ambulante GGZ. Dan hebben wij bij FACT Deventer een mooie baan vacant.

De patiëntenpopulatie is zeer gevarieerd en vraagt doorgaans om individuele behandeling en een creatieve inslag. We werken herstelgericht en de behandeldoelen van de patiënt zelf, zijn daarbij leidend.

Wat ga je doen?
Als psychiater ben je als regiebehandelaar aan team FACT Deventer verbonden. Je stimuleert het ontwikkelen en delen van kennis en draagt op inspirerende wijze bij aan een goede cohesie en samenwerking binnen het team.
Je levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast werk je ook mee aan de verdere ontwikkeling van de netwerkketen in het sociale domein en ketenpartners.
De FACT methodiek is optimaal geïmplementeerd, het team is gecertificeerd waarbij de teamcohesie geprezen werd. Ontwikkeling en zorginnovatie nemen een belangrijke plek in binnen ons team.
Het team is goed op orde en we hebben inhoudelijk veel behandelkracht. In 2023 gaan we de herstelgerichte intake verder invoeren, starten Vers trainingen en implementeren we de GIT PD voor de doelgroep persoonlijkheidsproblematiek.

Als psychiater werk je in het multidisciplinaire team FACT Deventer Noord of Zuid of bij een groot contract in combinatie. Er wordt volop samengewerkt tussen beide FACT teams en met ketenpartners.
Je biedt zorg en behandeling aan patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen, draagt hiervoor vakinhoudelijke verantwoordelijkheid, deelt kennis, superviseert collega’s en draagt bij aan de ontwikkeling van de SRH methodiek en een actief familiebeleid.
De problematiek is complex en het is een uitdaging om soms buiten de richtlijnen de mogelijkheden van verbetering te onderzoeken.

We doen dit samen!
Samenwerken vinden we belangrijk. Dit zeggen we niet alleen, dit doen we ook met plezier en humor; in het belang van de patiënten die wij behandelen en hun naasten!
We hebben een lange adem en zijn doortastend. Daarnaast werken we actief met 'Beleid Maken We Samen'. Medewerkers worden vroegtijdig betrokken bij veranderingen en denken hier actief in mee.

Ben jij onze nieuwe collega? 
Heb je een afgeronde opleiding tot psychiater, of rond je de opleiding binnenkort af, dan nodigen wij je ook uit om te reageren.
Wij bedienen een uitdagende en complexe doelgroep in een mooie aansluitende keten van zorg met andere ambulante FACT teams, het sociaal domein en klinische teams. Wij zijn volop onze herstelgerichte vaardigheden aan het ontwikkelen middels de SRH methodiek. Als bovenstaande jou aanspreekt dan is dit de baan voor jou!

Wij hebben veel te bieden!
De functie van psychiater is conform de CAO GGZ ingeschaald volgens AMS regeling. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Dimence hanteert een actief beleid op het gebied van competentiemanagement en scholing, gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een baan in deze uitdagende omgeving en met deze gevarieerde en uitdagende doelgroep schrik dan niet terug contact met ons te zoeken. Dienstverband in de marge 16 tot 36 uur.

Er is degelijke secretariële ondersteuning en er heerst een positief werkklimaat.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Vanuit de organisatie wordt je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. 

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact opnemen met René Sipman en of Maartje Michiels. Beide te bereiken via 0570-665660.

Geïnteresseerd? We gaan graag met je in gesprek!