Psychiater Ouderen

Ben jij een Psychiater die de divisie Ouderen GGZ in Zwolle wil komen versterken?

Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste  (Ouderen)Psychiater die graag, samen met een betrokken team, met ouderen werkt.

In Zwolle bieden we zowel ambulant als klinisch zorg op maat bij complexe problematiek. We werken met dynamische teams, die samen ambulante en klinische behandeling bieden. De gesloten acute opname-afdeling beschikt, naast 17 bedden, over een intensive care unit. Op de Intensive Care Unit kan de intramurale zorg tijdelijk opgeschaald worden door zeer intensieve behandeling te bieden op de daarvoor speciaal ingerichte Unit.

De divisie Ouderen ggz heeft sterk ingezet op ambulantisering. Complexe problemen kunnen in de thuissituatie behandeld worden door op maat op te schalen in zorgintensiteit met Intensieve Thuis Behandeling. 
Kortom het werken bij divisie Ouderen in Zwolle is veelzijdig!

Wat ga je doen? 
Als Psychiater binnen de divisie Ouderen ggz behandel en begeleid je psychiatrische patiënten, veelal als regiebehandelaar. Dit doe je niet alleen: je maakt onderdeel uit van het multidisciplinair team en levert op een stimulerende wijze je bijdrage aan dit team. Je werkt in Zwolle samen met 3 ouderen psychiaters. Daarnaast volg je de ontwikkelingen binnen het vakgebied en heb je oog voor zorginhoudelijke vernieuwing.  Je werkplek zal zowel ambulant als klinisch zijn.

Wij hebben veel te bieden! 
Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek en behandeling, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen. 

Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s, die de zorg voor oudere psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven.

Onze psychiaters worden optimaal ondersteund door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten. 

Vanuit de organisatie wordt je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Bureau Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. 

De divisie participeert in de A-opleiding zowel voor het aandachtsgebied ouderen als de basisopleiding van de aios. 

De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ maar we bieden ook eigen aanvullende regelingen.

Wij hebben ruimte voor 32-36 uur per week. Uiteraard gaan wij graag met je in gesprek over jouw mogelijkheden. 

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Daarnaast is de functie te combineren met de rol als Teamleider Zorg Ambulant. Lees meer hier!

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Saskia Troost, ouderen psychiater en Teamleider Zorg Zwolle op telefoonnummer 038- 469 11 56 of 06- 53 72 84 70 of met Femke van Dijk Teamleider Bedrijfsvoering op 06-303 66 341.

Enthousiast? Wij gaan graag met je in gesprek!