Psychiater Spoedeisende ggz Deventer
 
Heb jij als psychiater een breed scala aan behandelmogelijkheden voor hoog complexe situaties? Deel jij onze visie ‘beter worden doe je thuis’? Denk je out-of-the-box en benader je jouw werk met een relativerende en positieve insteek? Dan willen wij graag met jou samenwerken!
 
Binnen de divisie spoedeisende ggz hebben we bij twee teams ruimte voor een psychiater. Het Intensive Home Treatment (IHT) team en het Ziekenhuispsychiatrie zijn op zoek naar psychiater die het team wil komen versterken. Hierin is een combinatiefunctie mogelijk. In overleg is veel bespreekbaar en we verkennen de opties graag!
 
De divisie spoedeisende ggz
De divisie spoedeisende ggz is een onderdeel van Dimence en richt zich op de klinische en ambulante behandeling van mensen in psychiatrische crisis. 24x7 werken ongeveer 230 gedreven en zeer deskundige professionals aan deze belangrijke opdracht. Het divisiemanagement bestaat uit 9 teamleiders zorg, 8 teamleiders bedrijfsvoering en 2 divisiemanagers zorg resp. bedrijfsvoering.
 
"Beter worden doe je thuis" is onze visie. Om deze reden werkt Dimence met drie Intensive Home Treatment (IHT) teams die crisisbeoordelingen, acute deeltijdbehandeling en zeer intensieve thuisbehandeling leveren. Op deze manier worden opnames voorkomen en na opname ontslag bevordert. Wanneer een opname noodzakelijk blijkt, beschikt Dimence over state of the art opnameafdelingen (Medium Care en High & Intensive Care) in Almelo, Deventer en Zwolle die recent zijn ingericht volgens de laatste veldnormen.
 
Team IHT
Het team IHT bestaat uit een 24x7 crisisfunctie, intensieve behandeling, een deeltijdprogramma en heeft de poortwachtersfunctie voor de kliniek. Mensen worden zo snel en zoveel mogelijk in hun eigen omgeving behandeld. Naastbetrokkenen worden actief bij deze behandeling betrokken. Kenmerkend voor de IHT-behandeling is dat de zorg continue op- en afgeschaald kan worden. Opnames vinden zo min mogelijk en zo kort mogelijk plaats. Er wordt gewerkt met een gedeelde caseload in een multidisciplinair team. Continuïteit van zorg is voor ons een belangrijk speerpunt, in nauwe samenwerking met in- en externe ketenpartners. Het team bestaan uit in totaal 15 hulpverleners zoals een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, senior psychiatrisch verpleegkundige, GZ-psycholoog en een medisch specialist in opleiding. Daarnaast kunnen we gebruik maken van een maatschappelijk werker, vaktherapeuten, vakbegeleiders en van een ervaringsdeskundige.
 
Team Ziekenhuispsychiatrie
Het team ziekenhuispsychiatrie bestaat uit een verpleegkundig specialist, een verpleegkundig specialist in opleiding en incidenteel aangevuld met een AIOS. Het kleine team kent een goede samenwerking met het team IHT, waarvan de SPV zo nodig ook beoordelingen in het ziekenhuis kunnen doen. De ziekenhuispsychiatrie heeft als belangrijkste opgave een bijdrage te leveren aan de optimale behandeling voor patiënten met psychiatrische, gedrags- en of verslavingsproblemen in het Deventer ziekenhuis.
 
Wat ga je doen? 
Als psychiater ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Je coördineert de individuele behandeling in het team en bewaakt de kwaliteit van zorg. Dit doe je samen met een ervaren collega psychiater. Bij het team ziekenhuispsychiatrie betekent dit concreet dat je consulten verzorgd in het Deventer Ziekenhuis (DZ). Tijdens deze consulten beoordeel je het psychiatrisch toestandsbeeld in samenhang met de somatiek. Eventueel bied je aansluitend kortdurende behandeling. Dit doe je in nauwe samenspraak met de medisch specialisten in het DZ. Daarnaast zie je poliklinisch patiënten op aanvraag van de medisch specialisten en kan je deze patiënten langdurig vervolgen indien geïndiceerd. De mogelijkheid bestaat om ECT-behandelingen uit te voeren of daartoe opgeleid te worden. Tevens vervul je  een consultfunctie  voor de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO). Hierbij kunnen huisartsen telefonisch advies vragen en kan je als psychiater zelf inschatten of je patiënten ook op locatie wil zien voor uitgebreide diagnostiek.
 
Je stimuleert innovatie en het delen van kennis, neemt deel aan intervisie en bevordert de cohesie in de teams. Tevens draag je zorg voor de begeleiding van medewerkers in opleiding. Ook lever je op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen de divisie spoedeisende ggz en in de acute zorgketen.
 
Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder:

 • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit en beschik je over een duidelijke visie op de zorg
 • Werk je graag samen en sta je open voor de ideeën van collega’s
 • Werk je resultaat gericht en beschik je over een breed scala behandelmogelijkheden voor hoog complexe situaties.
 • Houd je van uitdagingen, benader je complexe situaties met een relativerende en positieve insteek.
 • Heb je een verbindende, open wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat.

Wij hebben veel te bieden!

 • Een uitdagende functie waar geen dag hetzelfde is voor minimaal 18 uur per week. Uren kunnen in overleg afgestemd worden. Een combinatiefunctie is bespreekbaar, maar gaat jouw voorkeur uit naar het werken voor één team dan is dit zeker mogelijk.
 • Je komt te werken in een hecht team binnen een inspirerend werkklimaat.
 • Je wordt onderdeel van Dimence; een vooruitstrevende aanbieder van specialistische ggz.
 • Een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket conform de AMS regeling aangevuld met onze eigen regelingen zoals fietsplan, bedrijfsfitness en een 13e De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten.
 • Optimale ondersteuning door een persoonlijk aangewezen secretaresse.
 • Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen of jezelf verder specialiseren? Dit stimuleren en faciliteren we graag!

Vanuit de organisatie word je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Bureau Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. 

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.
 
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Meijerman, teamleider bedrijfsvoering of met Harm Gijsman, manager zorg/psychiater. Beiden zijn bereikbaar via 0570-639240.
 
Enthousiast? Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden!