Psychiater Stadskliniek Almelo

Optimale secretariële ondersteuning voor psychiaters, om je tijd maximaal te besteden aan onze patiënten!

Zit geluk voor jou in kleine dingen? Draag jij graag bij aan een gelukkig bestaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor de stadskliniek Almelo zoeken wij een psychiater.

Stadskliniek Almelo is onderdeel van de Divisie Herstelgerichte GGZ van de Dimence, die gericht is op het bieden van behandeling en zorg aan mensen met een langdurige en vaak intensieve zorgvraag.

Het verpleegkundig team en de behandelaren werken volgens de basisprincipes van het Steunend Relationeel Handelen (SRH): herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht. Het uitgangspunt is dat een aandoening niet over hoeft te gaan, maar dat mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een betekenisvol leven kunnen leiden.
Onze medewerkers hebben oprechte interesse in de persoonlijke verhalen van de mensen die in behandeling zijn. We werken samen aan een hoopvol, gelukkig en zinvol bestaan.

De stadskliniek bestaat uit 2 klinische voorzieningen in het centrum van Almelo. Er verblijven patiënten met langdurende complexe psychiatrische problematiek die tot ernstige verstoringen heeft geleid in meerdere levensgebieden. Door middel van stabilisatie en ondersteuning wordt een behandelperspectief gecreëerd, waarbij uitgegaan wordt van rehabilitatie en herstelgerichte zorg.

Wat ga je doen?
Als Psychiater ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Jouw bijdrage hierin is actief en duidelijk zichtbaar. Dit doe je niet alleen; je werkt nauw samen met het multidisciplinair team.
Als regiebehandelaar behandel je individuele patiënten en stel je diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid en vastgestelde zorgprogramma’s. Daarnaast geef je op inspirerende wijze supervisie aan artsen in opleiding tot specialist en de eventueel overige basisartsen en verpleegkundige specialisten in het team.
Je levert op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam.

Ook participeer je in de 24–uurs diensten (voor- en achterwacht). Je hebt oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het behandelaanbod.

Wij hebben veel te bieden!

  • We bieden een uitdagende baan in een prettige en veilige werkomgeving, waar je doet waar je goed in bent.
  • Het betreft een vast dienstverband.
  • We maken werk van jouw ontwikkeling in de vorm van een scholingsbudget en intern aangeboden bij- en nascholingen.
  • We besteden aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching.
  • Wij bieden een uitstekend pakket conform de AMS regeling en eigen aanvullende regelingen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten.

Wij bieden onze psychiaters de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten.

Vanuit de organisatie word je gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten.

Deze mooie plek bij Herstelgerichte ggz is ook goed te combineren met de plek bij het FACT team in Almelo of IHT Spoedeisende ggz. Hieronder de vacatures:

Psychiater FACT
Psychiater IHT Spoedeisende ggz

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?”

Lees meer over het Fellowship in de folder.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste psychiater met passie voor het vak. Verder:
- Beschik je over een brede oriëntatie en over een heldere visie op de zorg.
- Ben je in staat om dit op een stimulerende wijze over te dragen binnen het team en je staat open voor ideeën van je collega’s.
- Is het voor jou een uitdaging om snel te schakelen in onverwachte situaties.
- Ben je in staat om gebruik te maken van een breed pallet aan behandelmogelijkheden in hoog complexe situaties.
- Heb je een verbindende wijze van communiceren en ben je in staat om een inspirerend werkklimaat te creëren waarmee men zich wil verbinden.

Meer informatie
Neem voor informatie contact op met Sandra Lankwarden, teamleider bedrijfsvoering Stadskliniek Almelo op telefoonnummer 06-23521377.

Enthousiast? We gaan graag met je in gesprek!