Psychiater Stadsklinieken Deventer

Deel jij ons streven naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen? Werk je graag samen met mensen met EPA die behoefte hebben aan een langer durende klinische behandeling. Doe je dat graag in een omgeving die deze mensen uitnodigt en uitdaagt voor herstel? Lees dan snel verder, wij zoeken jou!

We willen graag samenwerken met een psychiater vanaf 16 uur per week. We bieden herstelgerichte behandeling en begeleiding. Wij doen dit vanuit het ART model wat staat voor Actief Herstel in de Triade patiënt-naasten-hulpverleners. Hierbij wordt uitgegaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de client in zijn dagelijks leven. Wij maken hierbij gebruik van de SRH methodiek. Dit betekent dat wij krachtgericht werken en dat de hersteldoelen van patiënten leidend zijn in de behandeling.

De Stadskliniek is een schakel in de keten van klinische en ambulante behandelvoorzieningen. Door middel van stabilisatie en ondersteuning wordt een behandelperspectief gecreëerd, waarbij uitgegaan wordt van rehabilitatie en herstelgerichte zorg.  

Waar ga je werken?
Dimence heeft drie klinische voorzieningen in en om het centrum van de Deventer binnenstad. Het is onderdeel van de divisie herstelgerichte ggz, die gericht is op het bieden van behandeling en zorg aan volwassenen die te maken hebben met langer durende psychiatrische problematiek die tot ernstige verstoringen heeft geleid in meerdere levensgebieden.

Als multidisciplinair behandelteam van de stadsklinieken behandelen we doelgericht patiënten die zich in de laatste fase van hun resocialisatie proces bevinden. We zijn ervan overtuigd dat iedere patiënt binnen de eigen mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij.

Wat ga je doen?
Als psychiater ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Jouw bijdrage hierin is actief en duidelijk zichtbaar. Dit doe je niet alleen; je werkt nauw samen met het multidisciplinair team. Als hoofdbehandelaar behandel je individuele patiënten en stel je diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid en vastgestelde zorgprogramma’s.
Daarnaast geef je op inspirerende wijze supervisie aan artsen in opleiding tot specialist en de eventueel overige basisartsen en verpleegkundige specialisten in het team. Je levert op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam.
Ook participeer je in de 24–uurs diensten (voor- en achterwacht).
Je hebt oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het behandelaanbod.

We zijn tot slot erg nieuwsgierig naar wat jij voor onze mensen kunt betekenen. Dit betekent dat je veel vrijheid krijgt om je functie naar wens in te vullen.

Er is een nauwe samenwerking tussen de klinische stadsklinieken en de ambulante FACT teams. We bieden zorg aan dezelfde groep patiënten.

Het is mogelijk om in jouw werk klinisch en ambulant te combineren.

We zijn gezamenlijk gehuisvest in een monumentaal pand in de binnenstad van Deventer.  

We hebben veel te bieden!

 • We bieden een uitdagende baan in een prettige en veilige werkomgeving, waar je doet waar je goed in bent. Het gaat om een functie vanaf 16 uur.
 • We maken werk van jouw ontwikkeling in de vorm van een scholingsbudget en intern aangeboden bij- en nascholingen.
 • We besteden aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching.
 • We bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket conform de AMS regeling. Naast een prima salaris hebben we onze eigen aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan.
 • Wij bieden onze psychiaters de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten.
 • Vanuit de organisatie word je daarnaast gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Ben jij onze nieuwe collega?
Dan...

 • ...ben jij gepassioneerd over onze doelgroep en toon je dit door écht menselijk contact te maken. Je bent benaderbaar en deelt onze SRH visie.
 • ...ben je een generalist en zie je uitdagingen in uiteenlopende, veelzijdige problematiek.
 • …geef je een hoop en kan je hoop geven;
 • ...ben je gericht op samenwerking, kun je je collega's stimuleren en motiveren. Daarnaast kun je op een positieve wijze feedback geven en ontvangen.
 • ...denk je in mogelijkheden. Je kijkt niet naar wat er niet kan, maar focust op wat er juist wel kan.
 • …heb je onbevooroordeelde aandacht voor de patiënt.

Meer informatie
Nieuwsgierig naar deze leuke baan? Voor vragen over de functie kun je terecht bij teamleider bedrijfsvoering Nellie van der Draai 06-12129948.

Deze functie van psychiater kan ook gecombineerd worden met de functie van waarnemend geneesheer-directeur. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact op met Arnoud Jansen,  geneesheer-directeur via telefoonnummer (06) 30 13 45 54

Enthousiast? We gaan graag met je in gesprek