Wij zijn op zoek naar een psychiater die ons team van De Tender in de regio Oost komt versterken! 

Voor Transfore zijn we op zoek naar een enthousiaste psychiater die affiniteit heeft met de forensische psychiatrie en mee wil werken om de ambities van Transfore te realiseren. Dit betekent het neerzetten van een forensisch netwerk in Oost Nederland en het realiseren van een brugfunctie tussen de GGZ en forensische psychiatrie.

Wie zijn wij?
Op onze polikliniek(en) wordt er gewerkt vanuit het zorgprogramma gewelddadig grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van evidence based methoden en in een contextuele benadering wordt gestuurd op vermindering van het delictrisico. De behandelingen worden uitgevoerd in een multidisciplinair team. Opschaling van de behandeling kan via een forensisch FACT-team. De klinieken bieden ondersteuning aan de ambulante behandeling naast de eigen functie.

Het team bestaat uit ongeveer uit 25 Fte en is multidisciplinair samengesteld. We bieden diagnostiek en behandeling aan voor de doelgroep volwassenen met ernstige (forensische) psychiatrische problematiek, waarbij sprake is van beperkingen op meerdere levensgebieden.

Wat ga je doen?
Als psychiater ben je (mede) verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van de patiënten waarvan je voor een gedeelte ook regiebehandelaar bent. De problematiek is complex en het is een uitdaging om op creatieve wijze de mogelijkheden van verbetering te zoeken. Je stimuleert het ontwikkelen en delen van kennis en draagt op inspirerende wijze bij aan een goede cohesie en samenwerking binnen het team. Je levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering van het team. Daarnaast werk je ook mee aan de verdere ontwikkeling van de samenwerking/deskundigheidsbevordering van de afdelingen binnen de keten van Transfore.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een Psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder:

  • Ben je ondernemend, flexibel en breed inzetbaar
  • Werk je graag (multidisciplinair) samen
  • Hecht je waarde aan het leveren van de beste kwaliteit
  • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat.

Ook als je binnenkort je opleiding afrondt, nodigen we je uit om te reageren.

Wij hebben veel te bieden!
Het betreft een dienstverband voor 8 tot 12 uur per week (meer uren is bespreekbaar). De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten volgens de CAO-GGZ.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Daphne Velds (teamleider poli Twente) d.velds@transfore.nl, bereikbaar op 06-20 46 00 97 of Inge Korfage (directeur Zorg) via 0570-604455.

Interesse? We gaan graag met je in gesprek!