Psychiater Verslavingspsychiatrie Deventer

Optimale ondersteuning voor psychiaters, om je tijd maximaal te besteden aan onze patiënten!

Ben jij psychiater en wil jij het team Verslavingspsychiatrie in Deventer komen versterken?! Binnen het ambulante en klinische team Verslavingspsychiatrie wordt specialistische behandeling aangeboden aan volwassen cliënten bij wie sprake is van een combinatie van verslaving en psychiatrische problematiek. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt deze behandeling klinisch en/of poliklinisch aangeboden. Doordat patiënten niet chronisch en langdurig verslaafd zijn, merken we dat behandeling vaak succesvol is..

Verslavingspsychiatrie is onderdeel van de divisie specialistische diagnostiek en behandeling van Dimence. 

Wat ga je doen?
Als psychiater ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Jouw bijdrage hierin is actief en duidelijk zichtbaar. Dit doe je niet alleen; je werkt nauw samen met het multidisciplinair team. Als hoofdbehandelaar behandel je individuele patiënten en stel je diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid en zorgprogramma’s.

Daarnaast geef je op inspirerende wijze supervisie aan artsen in opleiding tot specialist en de eventueel overige basisartsen en verpleegkundige specialisten in het team. Je levert op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam.

Ook participeer je in de 24–uurs diensten (achterwacht). Je hebt oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het behandelaanbod. Afdeling Verslavingspsychiatrie is te vinden op locatie de Rielerenk in Deventer.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste en geregistreerde psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder:

 • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit
 • Werk je resultaatgericht
 • Werk je graag samen
 • Beschik je over een duidelijke visie op de zorg
 • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat
 • Heb je oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en lever je graag een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van ons behandelaanbod

Wat we je bieden

 • Wij bieden je een ambitieuze en prettige werkplek met enthousiaste collega’s. De teams zijn collegiaal en warm. Wij zoeken een collega voor 24 – 36  uur per week die werkzaam is in zowel het klinische als ambulante team. Zij hebben een nauwe samenwerking met elkaar.
 • Daarnaast bieden wij een uitstekend pakket conform de AMS regeling en eigen aanvullende regelingen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten. Dimence hanteert een actief scholingsbeleid, gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers. 
 • Psychiaters krijgen de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten. Vanuit de organisatie wordt je daarnaast gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten.
 • Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder. 
 • Wij vinden het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Wil je wetenschappelijk onderzoek doen? Dit stimuleren en faciliteren we graag! Verder bieden we je een prettige werkplek met enthousiaste collega’s die de zorg voor psychiatrische patiënten naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen verder willen vormgeven.

Dimence is een organisatie waarbij je echt bezig kunt zijn met je vak; we leveren hoogwaardige diagnostiek, zijn een financieel gezonde organisatie en lopen graag voorop bij de nieuwste ontwikkelingen. Wij werken volgens de laatste professionele standaarden en zijn daar trots op! Om onze innovatiekracht te vergroten en om nog beter doelgroepgericht te kunnen werken, is Dimence voortdurend in ontwikkeling.

We bieden ‘de juiste zorg op het juiste moment’. Dit realiseren we doordat onze zorg is vormgegeven middels zorgpaden die gebaseerd zijn op state of the art behandelingen en de meest actuele (zorg)standaarden. Daar waar nodig wijken we af van deze standaarden om te kunnen komen tot efficiënte en doelmatige zorg op maat, waarbij we onze eigen expertise gebruiken. We zijn er trots op dat het meten en bespreken van voortgang en effect van behandeling (ROM) en het komen tot shared decision making een geïntegreerd onderdeel is van onze behandeling.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Annemieke Wijkhuizen teamleider bedrijfsvoering, bereikbaar via (06) 12 31 14 46.

Interesse? Wij gaan graag met je in gesprek!