Psychiater Verslavingspsychiatrie Zwolle 
  
Deel jij ons streven naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen? Dan komen wij graag met jou in contact! 
 
Wij zijn op zoek naar een psychiater die het team Verslavingspsychiatrie in Zwolle wil komen versterken!

Binnen de teams Verslavingspsychiatrie wordt specialistische behandeling aangeboden aan jeugdige en volwassen cliënten bij wie sprake is van een combinatie van verslaving en psychiatrische problematiek. 2
Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt deze behandeling klinisch en/of poliklinisch aangeboden. De patiënten zijn veelal niet chronisch verslaafd, waardoor behandeling met regelmaat succesvol wordt afgerond.
Verslavingspsychiatrie is onderdeel van de divisie specialistische diagnostiek en behandeling van Dimence.
 
Wat ga je doen? 
Als psychiater ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Jouw bijdrage hierin is actief en duidelijk zichtbaar. Dit doe je niet alleen; je werkt nauw samen met het multidisciplinair team.

Als hoofdbehandelaar behandel je individuele patiënten en stel je diagnoses en indicaties volgens het behandelbeleid. Daarnaast geef je op inspirerende wijze supervisie aan artsen in opleiding tot specialist en de eventueel overige basisartsen en verpleegkundige specialisten in het team.
Je levert op een stimulerende wijze een bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam.
Ook participeer je in de 24–uurs diensten (achterwacht).
Je hebt oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het behandelaanbod. 
 
We hebben veel te bieden! 

 • We bieden een uitdagende baan in een prettige en veilige werkomgeving, waar je doet waar je goed in bent.  
 • We maken werk van jouw ontwikkeling in de vorm van een scholingsbudget en intern aangeboden bij- en nascholingen. 
 • We besteden aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé. We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching. 
 • We bieden een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket conform de AMS regeling. Naast een prima salaris hebben we onze eigen aanvullende regelingen zoals bedrijfsfitness, collectiviteitskortingen en een fietsplan. 
 • Wij bieden onze psychiaters de mogelijkheid om optimaal ondersteund te worden door een persoonlijk aangewezen secretaresse. Door deze persoonlijke assistent kun je jouw tijd maximaal besteden aan onze cliënten en patiënten.  
 • Vanuit de organisatie word je daarnaast gefaciliteerd om aan de IFMS eis te voldoen. Via een samenwerking met Vrest wordt de digitale feedbacksystematiek geleverd, de gespreksleider verzorgd en gewerkt conform de Leidraad van de Federatie Medisch Specialisten. 

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder. 

Ben jij onze nieuwe collega? 
Wij zijn op zoek naar een deskundige, enthousiaste en geregistreerde psychiater die graag met onze doelgroep werkt. Verder: 

 • Hecht je grote waarde aan het leveren van de beste kwaliteit 
 • Werk je resultaatgericht 
 • Werk je graag samen 
 • Beschik je over een duidelijke visie op de zorg 
 • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werkklimaat 
 • Heb je oog voor zorginhoudelijke vernieuwing en lever je graag een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van ons behandelaanbod 

Wie zijn wij? 
De divisie specialistische diagnostiek en behandeling is onderdeel van Dimence en richt zich op het  bieden van zorg vanuit stoornis specifieke zorgprogramma’s aan patiënten bij wie sprake is van ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Dagelijks werken ongeveer 360 deskundige en gemotiveerde professionals samen met patiënten aan het behalen van gezondheidswinst. 
 
We bieden ‘de juiste zorg op het juiste moment’. Dit realiseren we doordat onze zorg is vormgegeven middels zorgpaden die gebaseerd zijn op state of the art behandelingen en de meest actuele (zorg)standaarden. Daar waar nodig wijken we af van deze standaarden om te kunnen komen tot efficiënte en doelmatige zorg op maat, waarbij we onze eigen expertise gebruiken. We zijn er trots op dat het meten en bespreken van voortgang en effect van behandeling (ROM) en het komen tot shared decision making een geïntegreerd onderdeel is van onze behandeling. 

Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met Daan Wenderich (teamleider bedrijfsvoering) bereikbaar via telefoonnummer 06-32452019. 

Interesse? Wij gaan graag met je in gesprek!