Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) for(F)ACT Transfore

Transfore biedt forensische psychiatrische zorg vanuit het motto: ‘Ambulant tenzij….’ Naast behandeling van psychische en psychiatrische problematiek bieden wij begeleiding, ondersteuning en dagbesteding. In alle gevallen staan het verminderen van recidive, delict-risico en het vergroten van de veiligheid van de maatschappij centraal. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de patiënt. We werken hierbij nauw samen met externe partners en met de stichtingen binnen de Dimence Groep.

De for(F)ACT-teams zijn onderdeel van De Tender en daarmee van de Stichting Transfore en de Dimence Groep. De missie en visie van het for(F)ACT-team zijn afgeleid van de missie en visie van Transfore: “Wij zijn er voor patiënten met (dreigend) delict en/of grensoverschrijdend gedrag. Ons handelen is gericht op het terugbrengen van risico’s voor de maatschappij door preventie, behandeling en beveiliging”.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtransfore.nl

Waar ga je werken?  
Het forensisch (F)ACT-team richt zich op mensen met een ernstige psychiatrische stoornis, die vanuit die stoornis een (aanzienlijk) delict gevaar opleveren voor de samenleving en langdurende behandeling, begeleiding en toezicht nodig hebben om met zo min mogelijk delictrisico en symptomen zoveel mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. We werken daarin samen met collega’s binnen en buiten onze organisatie. Wij zijn een multidisciplinair team en geven gezamenlijk met veel enthousiasme vorm en inhoud aan onze zorg. Je werkt  in het forensisch (F)ACT-team en bent tevens inzetbaar in het levensloopteam.

Levensloopteam 
Overijssel is sinds medio 2019 één van de vier proeftuinen voor de Ketenveldnorm. Om deze proeftuin succesvol te laten verlopen, is een projectgroep gestart met haar opdracht: het realiseren van een zorgaanbod voor patiënten met (potentieel) gevaarlijk en overlast gevend gedrag, mede veroorzaakt door een psychische stoornis en/of LVB. 

De ketenveldnorm 
De ketenveldnorm bestaat uit twee onderdelen: de Levensloopfunctie en de beveiligde intensieve zorg. Beide vormen van zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De levensloopfunctie wordt uitgevoerd  door een levensloopteam dat werkt volgens de forensisch FACT-methodiek. Ook werken diverse aanbieders in de regio gezamenlijk om de beveiligde intensieve zorg te bieden. Hierbij wordt op casusniveau bekeken welke zorg het meest passend is voor de patiënt en diens problematiek. Voor meer informatie zie www.continuiteitvanzorg.nl

De standplaats is Enschede, maar in overleg kan je inzet ook gevraagd worden in het werkgebied Overijssel.

Wat ga je doen? 
Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) verricht je (groeps)behandeling en begeleiding van patiënten en hun systemen. Je stelt zelfstandig zorgplannen op met de patiënt en voert deze uit. Je voert gesprekken met patiënten (op kantoor of bij de patiënt thuis) waarbij aandacht is voor de levensgebieden van de patiënt en zijn omgeving. Het doen van intakes en diagnostische werkzaamheden kunnen ook tot je takenpakket behoren. Je draagt zorg voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de werkzaamheden en coördineert het zorgproces. Je intervenieert in crisissituaties en levert een bijdrage aan de uitvoering van zorgprogramma’s.

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige heb je een consultatieve functie binnen Transfore, maar ook naar ketenpartners. Je neemt deel aan de team- en beleidsvergaderingen en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de door het team geboden zorg.

Ben jij onze nieuwe collega?  
Wij zijn op zoek naar een Big-geregistreerd Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met relevante werkervaring in de ambulante GGZ. Verder: 

  • Heb je bij voorkeur ervaring in de verslavingszorg
  • Kun je een hypothese stellen, zowel gericht op de psychiatrische diagnostiek als op verpleegkundige diagnostiek
  • Beschouw je systemisch werken en samenwerken met ketenpartners als vanzelfsprekend
  • Kun je behandeldoelen opstellen en hanteren
  • Heb je ervaring met crisisbeoordelingen en –interventies, heb je plezier in complexe casuïstiek en ben je vindingrijk
  • Werk je graag samen in een multidisciplinair team maar kun je tegelijkertijd goed zelfstandig werken
  • Heb je een heldere visie en hecht je groot belang aan een goede samenwerking. Je kunt goed communiceren, bent klantgericht, professioneel en resultaatgericht.
  • Beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen
  • Ben je in het bezit van een auto en rijbewijs

Studeer je in 2021 af als SPV'er dan nodigen wij je ook graag uit om te reageren.

Wij hebben veel te bieden!  
Wij bieden je een ambitieuze werkplek met ruime ontwikkelmogelijkheden. Wij bieden een dienstverband voor minimaal 24 tot 36 uur per week voor de duur van een jaar met de intentie voor een contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald volgens de CAO-ggz in FWG 55.

Meer weten?  
Neem voor meer informatie contact op met teamleider Evelyn ten Voorde, te bereiken via telefoonnummer (06) 23 16 36 33.

De gesprekken staan gepland op woensdag 28 april 2021.

Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!