Stageplaats Activiteiten begeleider (AB)

Wij zijn op zoek naar een 3e/4e jaars MBO MMZ/SW niveau 4 die het Team Activiteitenbegeleiding op de locatie Westerdok in Almelo wil komen versterken!

De locatie Westerdok is een kliniek waar patiënten met een psychiatrische aandoening verblijven die kortdurende specialistische behandeling behoeven. Er zijn verschillende afdelingen: 

 • High intensive care (HIC)
 • Medium Care (MC).  
 • Opname Ouderen.
 • Forensisch psychiatrische afdeling (FPA).

Naast de Westerdok bevinden zich in Almelo nog de Stadsklinieken, Klokkenbelt en Brugstraat. Het team activiteitenbegeleiding (AB) werkt vooral op de klinieken van Westerdok. Hier wordt 24-uurs zorg geboden aan cliënten met ernstige psychiatrische problematiek. Hierbij wordt de SRH (Steunend relationeel Handelen) als methodiek gehanteerd. Deze helpt de professional om cliënten te ondersteunen bij de door hen gewenste kwaliteit van leven.

Activiteitenbegeleiding fase 1 betreft klinische dagbesteding en richt zich in het kader van de behandeling op zinvolle daginvulling gericht op stabilisatie en herstel. Wij ondersteunen mensen met psychische problemen en een indicatie dagbesteding vanuit ZPM of WLZ. Activiteitenbegeleiding draagt bij aan het ontdekken en realiseren van wensen en ambities op het gebied van zinvolle activiteiten. Hierbij wordt uit gegaan van de talenten en krachten van de cliënt.

Er wordt gewerkt vanuit de visie dat een goede daginvulling belangrijk is voor mensen met psychische problemen omdat dit zin geeft aan het leven, ontplooiingskansen biedt en een bijdrage levert aan herstel. Een zinvolle daginvulling ondersteunt mensen hun maatschappelijke rollen weer te kunnen vervullen.

Wat ga je doen?
- De activiteitenbegeleider motiveert, organiseert, observeert, registreert en rapporteert;
- De activiteitenbegeleider draagt inhoudelijk bij aan het multidisciplinair overleg waarbij verslag wordt uitgebracht over:

 • Observaties
 • Doelen
 • Voortgang fase 1 en mogelijke overgang naar fase 2;

- De AB onderhoudt een goede samenwerking met fase 2 (WerV) en draagt zorg voor een vloeiende overgang middels een (warme) overdracht.

We doen het samen!
Samenwerken vinden we belangrijk binnen Dimence. Dit zeggen we niet alleen, dit doen we ook in het belang van de patiënten die wij behandelen en hun naasten!

Ben jij onze nieuwe stagiaire?
Naast de juiste opleiding zijn de volgende eigenschappen voor ons van belang

 • Je hebt passie om met deze doelgroep te werken
 • Je bent creatief en inventief
 • Je denkt in mogelijkheden i.p.v. beperkingen
 • Je werkt graag samen
 • Je hebt respect voor je omgeving
 • Je bent betrokken en hebt een open houding
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je bent ondernemend, onderzoekend, nieuwsgierig en geduldig
 • Je toont eigen initiatief
 • Je hebt een gezonde dosis humor

Wie zijn wij?
Het Activiteitenteam Almelo fase 1 locatie Westerdok maakt onderdeel uit van de divisie Herstelgerichte Zorg van Dimence.

Dimence maakt deel uit van de Dimence Groep en biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Er wordt gewerkt volgens de laatste professionele standaarden en daar zijn we trots op! Om onze innovatiekracht te vergroten en nog beter doelgroepgericht te kunnen werken, is Dimence voortdurend in ontwikkeling.

Wij hebben veel te bieden!
We bieden je een stage voor minimaal 24 uur per week die start in september 2023. Een uitdagende stageplaats in een fijn dynamisch team dat grote waarde hecht aan een veilige werksfeer. Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen en een actieve rol te nemen in jouw leerproces. Jouw mening telt!
Wij bieden je een stagecontract  + stagevergoeding aan volgens de CAO-GGZ.

Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Aretha Loseman (Teamleider) via 06-10858756.

 Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!