Stageplaats Social Work (3e jaars) Stichting WijZ Zwolle

Wij zijn op zoek naar een 3e jaarstudent van de HBO opleiding Sociaal Werk die het team WijZ Welzijn in Zwolle wil komen versterken!   

Wie zijn wij? 
Stichting WIJZ is een organisatie die zich richt op het welbevinden van de oudere bewoners in Zwolle. WIJZ valt sinds een aantal jaren onder de Dimence groep, waar ook MindFit, de Kern, Impuls en Transfor onder vallen. Samen bieden zij een zorgketen aan ten behoeve van de doelgroep, waarbij WIJZ specifieke aandacht heeft vanuit het preventieve perspectief. Lees verder: https://www.wijz.nu/ 

Wat ga je doen? 
Jij mag aan de slag met de resultaten van een onderzoek dat zich heeft gericht op de behoeftes van de inwoners in de wijk. Je bent (in overleg) vrij om hier verder invulling aan te geven.

Verder ben je werkzaam als projectcoach en daarbij begeleid je één dag per week tweedejaarsstagiaire(s) Social Work. Als projectcoach ben je stads breed aan het werk.  Je werkt ook nauw samen met een stagiaire van Sportkunde/Calo om de vraag en behoefte van de doelgroep interdisciplinair te kunnen beantwoorden.

Naast de inzet van professionals werkt WIJZ met veel vrijwilligers en probeert op deze manier haar activiteiten zo dicht mogelijk bij de mensen in de buurt aan te bieden. Ook jij zal met verschillende vrijwilligers en zorgaanbieders samenwerken.

Om je een beeld te geven volgt hieronder een opsomming van de concrete werkzaamheden(die overigens niet volledig is):

 • ondersteuning bieden bij bestaande activiteiten (buurtrestaurant, buurtkamers, etc.);
 • opzetten nieuwe activiteiten (eigen initiatief of in samenwerking met wijkpartners);
 • samenwerken met vrijwilligers;
 • uitvoeren promotieactiviteiten (verspreiden nieuwsbrief, updaten van website met activiteiten, informatieverstrekking naar andere zorgprofessionals);
 • deelname aan interne en externe overleggen (wijkteamoverleg, stadsbreed welzijnsoverleg, Wijkopgaven, samenwerken in de Wijk);
 • projectoverleg

Je zal tot slot ook als ‘groepsleider’ worden ingezet voor de lotgenotengroep met partnerverlies.

We doen het samen! 
Kortom een uitdagende en zeer gevarieerde jaarstage!! Uiteraard doe je deze werkzaamheden onder begeleiding van een stagebegeleider met veel werkervaring.

Ben jij onze nieuwe stagiaire? 
Je bent uiteraard nog in ontwikkeling, maar voldoet in min of meerdere mate aan de onderstaande beschrijvingen:

 • Initiatief nemend en nieuwsgierig
 • Assertief
 • Netwerkgericht
 • Balans in afstand en nabijheid.

In kader van je inzet voor de lotgenotengroep heb je affiniteit met of interesse in;

 • Doelgroep ouderen
 • Thema rouw en verlies
 • Groepsbegeleiding
 • Gastheerschap

Wij hebben veel te bieden! 
WIJZ biedt een uitdagende stage aan met een diversiteit aan werkzaamheden voor een derdejaars SW-stagiaire die zelfverantwoordelijkheid kan/wil (leren) dragen.
Startmoment is september 2022 en het gaat om 32 uur per week.
Wij bieden je een stagecontract  + €50,- stagevergoeding volgens de CAO Sociaal Werk.

Meer weten?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ian Mol, Welzijnswerker Zwolle Zuid via 06-22956917.

Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!