Verpleegkundig Specialist / Teamleider zorg FACT team Kampen

In verband met het vertrek van onze huidige VS zijn wij op zoek naar een enthousiaste Verpleegkundig Specialist die het FACT team Kampen wil komen versterken! 

FACT team Kampen is onderdeel van de divisie Herstelgerichte GGZ van de stichting Dimence. Het team bestaat uit ongeveer uit 8,5 FTE en is multidisciplinair samengesteld, waaronder een GZ psycholoog, een psychiater, een IPS trajectbegeleider, een ervaringsdeskundige, maatschappelijk werkenden en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen.

Vanuit het team wordt diagnostiek en behandeling geboden aan ongeveer 160 patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening vanuit een herstelgerichte visie. Naast de herstelgerichte visie wordt er behandelinhoudelijk kritisch geëvalueerd en worden diverse psychologische behandelmethodes ingezet. Het FACT team werkt grotendeels outreachend en wijkgericht, met een gedeelde caseload.

Het team bestaat sinds 1 oktober 2015 en is sinds 2018 CCAF gecertificeerd.

Het werkgebied van het team is de gemeente Kampen, een deel van de gemeente Zwartewaterland, en de gemeentes op de Noord-Veluwe (Hattem, Heerde, Elburg en Oldebroek).

Wat ga je doen?
Als Verpleegkundig Specialist/teamleider zorg binnen het team ben je (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorgvuldige uitvoering van het behandelproces. Je hebt een centrale rol in de doorontwikkeling van het FACT team. Daarnaast lever je op een stimulerende wijze bijdrage aan het creëren van een goed behandelklimaat en aan een soepel verlopende samenwerking binnen het behandelteam en met ketenpartners. We vragen een proactieve houding in de samenwerking met de kliniek en FACT teams in de regio. Tijdens opnames is er nauw overleg tussen de regiebehandelaar van de kliniek en het FACT team.

Naast je taak als teamleider zorg heb je je eigen caseload als (regie)behandelaar, bied je farmacotherapie en is werkbegeleiding door een psychiater gegarandeerd. Deelname aan de 24 uurs crisisdienst is onderdeel van je functie.
Als Verpleegkundig Specialist participeer je in de diensten buiten kantoortijd van het IHT.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zoeken een deskundige en enthousiaste geregistreerde Verpleegkundig Specialist. Verder:

  • Ben je kwaliteit- en resultaatgericht.
  • Beschik je over een brede oriëntatie en over een heldere visie op de zorg en je vak.
  • Ben je in staat om dit op een stimulerende wijze over te dragen binnen het team en sta je  open voor ideeën van je collega’s.
  • Is het voor jou een uitdaging om snel te schakelen in onverwachte complexe situaties.
  • Heb je een verbindende wijze van communiceren en ben je in staat om een inspirerend werkklimaat te creëren dat uitnodigend is voor collega’s.

Wij hebben veel te bieden!
Wij bieden je een contract voor bepaalde tijd met de intentie deze om te zetten in een vast contract voor 28-32 uur per week, in een stevig en dynamisch team. Wij bieden een uitstekend pakket conform de CAO-GGZ en eigen aanvullende regelingen. De functie is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal ingedeeld in FWG 65. Dimence hanteert een actief scholingsbeleid, gericht op verdere ontwikkeling van medewerkers.

“Behandelen doen we samen”, is het motto van Dimence. We richten ons op goede samenwerking onderling. Overname van patiënten binnen Dimence vindt veelal plaats door middel van zorgafstemmingsgesprekken.

Werken bij Dimence betekent werken in een ambitieuze, organisatie. Onze kernwaarden gastvrijheid, resultaatgerichtheid en veiligheid dragen bij aan het realiseren van onze ambities. In onze organisatie is verandering een doorlopend proces waarin we verwachten van medewerkers dat ze hierin een actieve bijdrage leveren en anticiperen.

Het FACT team is sinds februari 2018 gehuisvest in een vernieuwd pand. Deze locatie aan de Bregittenstraat ligt in de binnenstad van Kampen en biedt een ruime en lichte omgeving. Binnen het pand zijn ook AMW de Kern, basis GGZ Mindfit en Jeugd GGZ van de Dimence Groep gevestigd.

Meer informatie
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Driesje van de Kamp, teamleider bedrijfsvoering, tel. 06-12309776. 

Enthousiast? Reageer dan gelijk via de sollicitatiebutton!