Zorgondersteuner Ouderen ggz – Afdeling de Burcht

Heb jij affiniteit met de ouderen doelgroep en staat bij jou de patiënt voorop? Ben je flexibel inzetbaar en werk je graag in teamverband? Ben je verder als zorgondersteuner op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!

Je gaat werken in de kliniek aan de Nico Bolkesteinlaan in Deventer (locatie Brinkgreven). In gebouw Huis aan de Dijk bevinden zich drie afdelingen voor langdurige behandeling en zorg voor ouderen en team Dagbesteding dat werkt met de patiënten van de drie afdelingen uit Huis aan de Dijk. Deze afdelingen behandelen en begeleiden patiënten die worden opgenomen met specialistische psychiatrische problematiek. Voor veel patiënten is dit hun woonadres. Wij blijven echter altijd kijken wat de best passende woonplek voor patiënten is, en regelmatig verhuizen onze patiënten naar een andere zorgsetting buiten of binnen Dimence.

Wat ga je doen?
Als Zorgondersteuner ondersteun je bij de uitvoering van de hulpverleningsplannen. De afdelingskeuken is jouw domein en je regelt alles rondom voeding, maaltijdmomenten en tussentijdse verstrekkingen. Je bestelt (voeding)middelen en extra’s en geeft aanwijzingen door aan de (voedings)administratie. Ook verricht je huishoudelijke activiteiten die met name gericht zijn op het realiseren van een optimaal begeleidings- /verzorgingsklimaat. Je draagt bij aan de begeleiding en stimulans van patiënten in hun dagelijks leven, op het gebied van Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL), Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) en ontspanningsactiviteiten. Daarnaast zorg je voor een optimaal beheer van de algemene ruimtes, signaleer je gebreken aan middelen en materialen en zorg je dat deze worden opgelost. Je observeert en draagt zorg voor een juiste, tijdige en volledige overdracht van informatie aan de collega-zorgondersteuner die het stokje van je overneemt, en aan de verpleging.

Je diensten worden deels vooraf ingepland in het rooster en verder waar nodig, op afroep.

De Burcht is onderdeel van de Divisie Ouderen GGZ. Binnen de Divisie Ouderen GGZ bieden we specialistische zorg aan patiënten vanaf 65 jaar met psychische en psychiatrische problemen. De divisie Ouderen beschikt over uitgebreide regionaal georganiseerde poliklinieken en opnamefaciliteiten, klinieken voor langdurige behandeling, en specifieke functies voor zorg en behandeling aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en Korsakov.

De Burcht heeft twee milieus:
Gesloten/Besloten
Hier verblijven patiënten die (bij tijd en wijle) een gesloten deur nodig hebben, i.g.v. gedwongen opname of dwaalgedrag. Er wordt zoveel mogelijk prikkelarme zorg verleend.

Individueel
Dit is een milieu voor patiënten die meer op zichzelf zijn, die minder aan de groep ontlenen of liever in kleinere groepjes verblijven.

Groepsactiviteiten als koffie drinken en eten in kleine groepen wordt wel aangeboden. Deze patiënten maken minder gebruik van het dagbestedingsaanbod in de ruimtes van team Dagbesteding.

In beide milieus zijn we gericht op zo groot mogelijk woongenot; sociale contacten zijn meer individueel en patiënten zijn vaker op hun eigen kamer dan in de gezamenlijke ruimtes.

Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een flexibele doorzetter met een gezonde dosis humor, een zorgondersteuner met een groot hart voor onze doelgroep. Verder: 

  • Ben je in het bezit van een MBO diploma niveau 2 en heb je bij voorkeur kennis van HACCP-regelgeving
  • Heb je ervaring in het werken met gestructureerde werkvormen
  • Kun je je werk uitvoeren aan de hand van regels en instructies
  • Kun je werkzaamheden prioriteren
  • Ben je een stevige persoonlijkheid, integer en loyaal
  • Kun je prima mondeling en schriftelijk communiceren
  • Ben je in ieder geval op vrijdagen beschikbaar
  • Ben je bereid bij tekorten in de personele bezetting, ook op de andere afdelingen binnen het gebouw in te vallen

We doen het samen!
In deze functie werk je samen met verpleegkundigen, verzorgenden, zorgondersteuners, verpleegkundig specialisten/teamleiders zorg, de psychiater en maatschappelijk werker.

Dimence is een professionele en toonaangevende organisatie op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in Overijssel. Bij Dimence werken vakbekwame en betrokken hulpverleners met elkaar aan de behandeling van en zorg voor onze patiënten. Om onze innovatiekracht te vergroten en om nog beter doelgroepgericht te kunnen werken, is Dimence voortdurend in ontwikkeling.

Wij hebben veel te bieden
We bieden je een veelzijdige uitdaging voor gemiddeld minimaal 4 uur per week (min-max contract) in een loyaal team; een team waarin humor belangrijk is en waarin veel bespreekbaar is. Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen, jouw mening telt! Je functie is ingedeeld in FWG 25 volgens de CAO-GGZ. De CAO biedt een goed pakket arbeidsvoorwaarden, daarnaast bieden we onze eigen aanvullende regelingen. De standplaats is Deventer.

Wat je verder nog moet weten
Een dag meelopen in de keuken op de afdeling kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Het hebben van een VOG-verklaring is een vereiste voor deze functie.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Marian Sweere, teamleider, op telefoonnummer (0570) 63 97 46 of 06 5174 8944.

Enthousiast? Solliciteer gelijk via de sollicitatiebutton!