Overslaan en naar de inhoud gaan
Menu
Afbeelding
Opleiding Psychiater - header

Opleiding tot psychiater

Wij geloven in de kracht van mensen om te leren en zich te ontwikkelen. Hierin willen wij jou ook ondersteunen. Geïnteresseerd? Lees hier dan alles over jouw opleidingsmogelijkheden bij Dimence Groep.

Met de keuze voor psychiatrie kies je voor een actueel en veelzijdig vakgebied, een vakgebied dat wetenschappelijk en maatschappelijk volop in ontwikkeling is. In onze complexe samenleving is er veel behoefte aan goede, persoonsgerichte psychiatrische zorg. Dit vraagt om psychiaters die hun vak goed verstaan. Psychiaters die tijdige diagnostiek en behandeling vorm geven, samen met patiënten, naasten en andere (zorg)professionals in het netwerk, en ook een bijdrage leveren aan preventie. De Dimence Groep biedt een toonaangevende opleiding tot psychiater waar je je als arts kunt bekwamen in dit prachtige vak. 

Video Url

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Waarom kies je voor de Dimence Groep? 

De Dimence Groep is een organisatie die leren en ontwikkelen hoog in het vaandel heeft staan. Er is een inspirerend opleidingsklimaat dat gedragen wordt in de hele organisatie. We trekken veel op met de andere specialistische opleidingen en organiseren gezamenlijke academische activiteiten waarin je leert van elkaars perspectieven. De Dimence Groep is een platte organisatie waarin je als AIOS gewoon even aanklopt bij opleiders en managers, een dag meeloopt met de geneesheer-directeur of de bestuurders. 
 
De opleiding wordt sinds jaren goed gewaardeerd door onze AIOS. Wat maakt ons bijzonder? 

 • We bieden je een opleiding op maat, waarin we samen met je kijken waar je interesses en uitdagingen liggen, zodat je gaandeweg leert wat je nog moet en wilt leren. Zo word je eigenaar van je eigen leerproces. 
 • Gedurende de opleiding hebben we aandacht voor jou als persoon. We kijken niet alleen naar algemene competenties om psychiater te worden, maar ook naar wat jij zélf meeneemt om dit vak kleur te geven. Omdat we denken dat je daar een betere psychiater van wordt. 
 • We hebben van oudsher veel aandacht voor de filosofische, ethische en maatschappelijke aspecten van het vak. Dit biedt een heldere visie op de verschillende rollen die je als psychiater zult hebben en biedt tal van mogelijkheden voor verdieping. 
 • Je krijgt veel ruimte je te bekwamen in psychotherapie. Zo leer je de fijne kneepjes van contact maken en onderhouden met patiënten – en met jezelf. 
 • We hebben een groot keuzepalet aan stages dat het hele GGZ-landschap bestrijkt, van kinder & jeugd tot forensische psychiatrie, van sociale psychiatrie tot ziekenhuispsychiatrie, van consultatieve stages in de eerste lijn tot topklinische stages in de derde lijn. 
 • We bieden je veel mogelijkheden om je te verdiepen in wetenschap, filosofie, zorginnovatie, beleidspsychiatrie, en maatschappelijke projecten. We stimuleren stages buiten de instelling tijdens je profileringsfase. Een kijkje in de keuken van een andere opleiding is heel leerzaam! 
 • Wij maken écht werk van professionele vorming, door je naast supervisie, mentoraat, en leertherapie, samen met de andere AIOS een traject aan te bieden om medisch leiderschap te ontwikkelen die past bij jouw eigen stijl. 
 • We hebben nadrukkelijk aandacht voor de eindfase van je opleiding, waarin je de stap maakt van volleerd AIOS naar onervaren psychiater. Dit is een spannende fase in je loopbaan die veel van je vraagt. We bieden je een fellowship aan waarin je samen met andere aios en jonge psychiaters trainingen volgt, ervaringen uitwisselt en je zo oriënteert op de volgende stap in je carrière. Veel aios kiezen ervoor om bij de Dimence Groep te blijven werken na hun opleiding. Ook als je iets anders kiest, lopen we samen met je op. 
Video Url

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Hoe ziet de opleiding bij de Dimence Groep eruit? 

De opleiding is ingericht volgens het landelijk opleidingsplan. Daarin staan de kaders en eisen beschreven waaraan de opleiding tot psychiater moet voldoen. Bij de Dimence Groep geven we hier zelf kleur en richting aan. De opleiding is persoonlijk en op maat. Aan het begin van de opleiding kijken we samen naar de interesses die je hebt en de ervaring die je meeneemt. Soms maken we aanvullende afspraken over deeltijd aanstelling of korting op de opleiding. Vervolgens maken we een stageplan voor de eerste twee jaar. 

De opleiding tot psychiater duurt in principe 4,5 jaar. In de eerste fase van de opleiding maak je kennis met de diverse psychiatrische problemen in verschillende levensfasen. Je volgt elk half jaar een andere stage. De acute volwassenenpsychiatrie, kinder- & jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en ziekenhuispsychiatrie vormen een vast onderdeel van je stageplan. Na deze verplichte stages start de tweede fase van je opleiding. Dit heet de profileringsfase, waarin jij zelf de regie hebt om op basis van je interesses en behoeften je stageplan vorm te geven. Je kunt je gaan verdiepen op een deelgebied (zoals kinder- & jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, forensische psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie, psychotherapie of sociale psychiatrie) of juist je opleiding verbreden. We bieden ook veel ruimte voor wetenschappelijk (promotie)onderzoek en voor stages beleidspsychiatrie. 

De opleiding bestaat uit 4 dagen patiëntenzorg en 1 dag theoretisch onderwijs (bij een voltijd aanstelling). In de patiëntenzorg krijg je werkbegeleiding en praktisch onderwijs van een psychiater (je supervisor) werkzaam op de afdeling waar je werkt. Deze supervisor wisselt per stage. Daarnaast krijg je een mentor toegewezen, een psychiater die niet op dezelfde afdeling werkt en met wie je kunt stilstaan bij wat meer overstijgende aspecten van het vak die je tegenkomt in je werk. Na het eerste jaar kun je er voor kiezen om deel te nemen aan het groepsmentoraat samen met andere aios.  

Vanuit het opleidingsconsortium Noord-Nederland vindt wekelijks op de donderdagochtend theoretisch onderwijs plaats, gericht op medisch-psychiatrische kennis en psychotherapie. Op de donderdagmiddag organiseren we ons eigen “huisonderwijs”. Dit onderwijs geven we samen met de aios vorm. Elk trimester richten we ons op een actueel overstijgend thema in de psychiatrie, zoals bijvoorbeeld ‘veiligheid en risicovol gedrag’, ‘positieve gezondheid en leefstijl’, ‘gezondheidstechnologie’ of ‘psyche en soma’.  We diepen dit thema vervolgens uit in verschillende klinische contexten of levensfasen en belichten het vanuit (neuro)wetenschappelijk, filosofisch, farmacotherapeutisch, systemisch en psychotherapeutisch perspectief. We experimenteren met nieuwe onderwijsvormen en nodigen interessante gastdocenten uit. Zo draagt het huisonderwijs echt onze eigen signatuur! 

Je salaris is conform de cao ggz. Het is mogelijk om (een deel van de) opleiding parttime te doen (32 uur). Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovenal bieden we jou een prettige werksfeer met volop ruimte tot professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Unieke stageplaatsen bij de Dimence Groep 

Samen met collega opleidingen in het consortium Noord-Oost Nederland (zie onder) zijn we bezig een ‘opleidingsetalage’ te maken waarin we stageplaatsen opnemen die uniek zijn in de regio. Zo kunnen de aios in hun profileringsfase kennis maken met stages bij andere opleidingen naar gelang hun interesses. Al onze stages zijn bijzonder leerzaam en geven een eigen accent aan jouw opleiding. Je krijgt er supervisie van ervaren en bevlogen psychiaters in een dynamisch en gastvrij team.

Stageplaatsen
 • Stages in onze topklinische centra: het specialistisch centrum voor ontwikkelingsstoornissen (SCOS), het specialistisch centrum voor somatische symptoomstoornissen (SCSS), en het specialistisch centrum voor bipolaire stoornissen en zwangerschap (SCBS). Dit zijn TOP-GGZ gecertificeerde afdelingen waar naast (derdelijns) patiëntenzorg veel onderzoek en innovatie plaatsvindt. 
 • Stages psychotherapie bij het team angst en stemming en de teams Persoonlijkheidsstoornissen.
 • Stages transitiepsychiatrie (transitie kinder & jeugd psychiatrie naar volwassenpsychiatrie) en forensische psychiatrie (poliklinische en klinische stages met veel ruimte voor (groeps)psychotherapie). 

Word jij onze nieuwe aios? 

Ben je enthousiast en geïnteresseerd in de opleiding bij de Dimence Groep? Neem dan contact met ons op! Je kunt ons bellen (06-32452420) of een mail sturen aan opleider Derek Strijbos (d.strijbos@dimencegroep.nl), plaatsvervangend opleider Madelien van de Beek (m.vandebeek@dimence.nl) of het bureau van de A-opleiding (opleiding-psychiatrie@dimencegroep.nl). Tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek maken we graag kennis met je en bespreken we jouw wensen en de mogelijkheden. 

Per jaar kunnen 6 artsen instromen in de opleiding bij de Dimence Groep. Dat gebeurt op 1 april en 1 oktober, gelijk aan andere opleidingen in het land. Gedurende het hele jaar kun je je belangstelling voor een opleidingsplaats kenbaar maken. 

Afbeelding
Opleiding psychiater 2

Eerst een keer meelopen? 

Wil je de sfeer opsnuiven tijdens het onderwijs of een dag meelopen met een van de AIOS? Dat kan! Neem voor meer informatie contact op met Denise Dorgelo, opleidingscoördinator (06-32452420). 

Nog iets te vroeg misschien? 

Misschien weet je nog niet wat je wilt gaan doen en wil je eerst even als anios werken in de psychiatrie. Of misschien weet je al wel dat je psychiater wil worden, maar komt de opleiding voor je gevoel nog iets te vroeg. Neem dan ook gerust contact met ons op! We bieden anios die kennis willen maken met de psychiatrie namelijk een Traineeship Arts Geestelijke Gezondheidszorg. 

Afbeelding
Wat bieden wij?